2021.gada 17. aprīlis

Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Uzsākta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūve

Uzsākta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūve

Šobrīd Jēkabpils reģionālās slimnīcas stacionārajā un ambulatorajā daļā notiek pārbūves darbi projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros, ko veic ģenerāluzņēmējs SIA “Jēkabpils PMK”. Projekta mērķis ir attīstīt slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā. Būvniecības darbi noritēs pa kārtām, nepārtraucot slimnīcas un poliklīnikas pakalpojumu sniegšanu pacientiem.

Uzlabota vides pieejamība un atjaunotas telpas poliklīnikā

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Renārs Putniņš stāsta, ka ambulatorajā jeb poliklīnikas daļā projekta ietvaros paredzēti iekšējie remontdarbi, kuru rezultātā tiks modernizētas poliklīnikas telpas, uzlaboti darba apstākļi ārstiem un personālam, kā arī būtiski uzlabota vides pieejamība. No iedzīvotājiem līdz šim saņemtas sūdzības par poliklīnikas publisko ārtelpu – kāpnēm un uzbrauktuvi, ko ir apgrūtinoši veikt vecāka gadagājuma cilvēkiem vai personām ar kustību traucējumiem. Tādēļ rekonstrukcijas rezultātā šī situācija tiks mainīta, lai poliklīnikas apmeklējumu padarītu pēc iespējas ērtāku ikvienam apmeklētājam.

Moderna Uzņemšanas nodaļa

“Otra daļa būvdarbu šobrīd norisinās stacionārā, kur mēs veicam Uzņemšanas nodaļas paplašināšanas darbus. Pēc to noslēguma mēs varēsim lepoties ar modernu Uzņemšanas nodaļu Jēkabpils slimnīcā, kurā ietilps gan akūtā, gan plānveida uzņemšana. Būs paplašināts gultu skaits, proti, izveidotas tā saucamās observācijas jeb novērošanas gultas, kas šobrīd ir standarts ārstniecības iestādēs visā pasaulē,” stāsta R.Putniņš. Observācijas process ir intensīva diennakts novērošana, tās laikā pacients saņem nepieciešamo palīdzību, viņam tiek veiktas analīzes un izmeklējumi un lemts par to, vai viņu nepieciešams stacionēt vai pacients var doties mājās un ārstēties ģimenes ārsta uzraudzībā.

Tāpat paplašinātajā Uzņemšanas nodaļā būs atsevišķs infekciju palātas bokss ar negatīvo gaisa spiedienu. R.Putniņš: “Arī tas jau ir viens no pasaules līmeņa standartiem, kas pagaidām vēl nav realizēts nevienā Latvijas slimnīcā, arī modernajās universitāšu slimnīcās, taču būs pie mums Jēkabpilī. Šāda tipa bokss neļauj cirkulēt gaisam ārā no boksa telpas, līdz ar to būtiski samazina infekcijas izplatīšanās risku. Kopumā Uzņemšanas nodaļas paplašināšana ir modelēta tā, lai nepieciešamības gadījumā mēs būtu gatavi arī katastrofu un ārkārtas situācijām, kad vienlaicīgi jāuzņem liels neatliekamo pacientu skaits”.

Izaicinājums – būvdarbu dēļ nepārtraukt pakalpojumu sniegšanu

Lielākais izaicinājums ir būvniecības procesa turpināšana, nepārtraucot neviena pakalpojuma sniegšanu apmeklētājiem. Šie apstākļi būvniecības procesā rada dažādas izmaiņas speciālistu pieņemšanas vietās, tādēļ aicinām mūsu apmeklētājus sekot līdzi aktuālajai informācijai Jēkabpils reģionālās slimnīcas mājas lapā www.jrslimnica.lv un slimnīcas sociālo tīklu profilos, kur vienmēr būs apkopota visa aktuālā informācija par pakalpojumu saņemšanas vietu izmaiņām. Lūdzam apmeklētājus būt saprotošiem, sekot teritorijā un iekštelpās izvietotajām norādēm. Būvdarbus Jēkabpils reģionālajā slimnīcā paredzēts pabeigt līdz 2022.gada vidum.

Uzziņai:

-           Aktivitātes tiek īstenotas ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/011 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ietvaros.

-           Projekta izmaksas: Ambulatorās un stacionārās daļas pārbūves darbi – 3 876 375 eiro, Ambulatorās un stacionārās daļas aprīkošana 674 841 eiro apmērā un 1 674 820 eiro novirzīti aprīkojuma iegādei.

-           Projekta ietvaros iegādāta mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta, ultrasonoskopijas aparāti, portatīvais rentgens, kuru iespējams pārvietot starp nodaļām, veikta ambulatorās nodaļas rentgena kabineta rekonstrukcija, kā arī jaunas rentgena ierīces iegāde un uzstādīšana. Vēl plānota rentgena (Uzņemšanas nodaļas vajadzībām) un kompjūtertomogrāfa iegāde.

-           Aktuālajai informācijai par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas vietās sekojiet līdzi www.jrslimnica.lv un slimnīcas sociālo tīklu kontos.


Lāsma Vindule
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Atstājiet komentāru