2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils uzņēmumos pandēmijas gadā tikpat kā nav pieaudzis piesaistītais ārvalstu ieguldījums

Jēkabpils uzņēmumos pandēmijas gadā tikpat kā nav pieaudzis piesaistītais ārvalstu ieguldījums

FICIL Ārvalstu investīciju vides indeksa pētījuma dati liecina, ka ārvalstu investoru vērtējums attiecībā uz investīciju klimata pievilcību Latvijā 2020. gadā ir nedaudz uzlabojies – 2018. gadā piecu baļļu skalā investori to novērtējuši ar 2,5, 2019. gadā – ar 2,6, bet pērn vērtējums pieaudzis līdz 2,7, informē portāls DELFI.

Novērtējuma pozitīvās izmaiņas atspoguļojas arī "Lursoft" apkopotajos datos par ārvalstnieku ieguldījuma apjomu Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos. 2020. gada beigās uzkrāto ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedzis 7,6 miljardus eiro, kas gada laikā, pretstatā iepriekšējo gadu kritumam, ir pieaugums par 156,68 miljoniem eiro. Lielākā daļa, t.i., 76,85% no kopējās ieguldījumu summas, ieguldīta Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos

Uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms naudas izteiksmē – eiro - Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sadalījumā pa pašvaldībām liecina, ka Jēkabpilī 2020.gada beigās tas bija 6 581 803,01 eiro, kas salīdzinājumā ar 2019.gada nogali, kad šis uzkrājums bija 6 581 427,01 eiro, pandēmijas laikā ir palielinājies par 376 eiro jeb 0,01 procentu. Jēkabpils, Aknīstes un Krustpils novados izmaiņas nav notikušas un gan 2019.gada nogalē, gan 2020.gada nogalē šajās pašvaldībās bija nemainīgs uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms naudas izteiksmē uzņēmumu pamatkapitālos. Attiecīgi Jēkabpils novadā – 3 425 502 eiro, Aknīstes novadā – 749 064 eiro un Krustpils novadā – 5848 eiro. Savukārt Viesītes un Salas novados vērojams uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoma naudas izteiksmē uzņēmumos samazinājums. Viesītes novadā 2019.gada nogalē šis uzkrājums bija 27 621,44 eiro, bet 2020.gada nogalē – 24 210 eiro, kas ir mīnus 3411,44 eiro jeb 12,35 procenti. Savukārt Salas novadā 2020.gada nogalē uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms naudas izteiksmē uzņēmumos bija 884 859 eiro, kas ir par 9913 eiro jeb 1,16 procentiem mazāk nekā 2019.gada nogalē, kad uzkrājums bija 854772 eiro.

Uz Ārvalstu investoru padomes jautājumiem pētījumā par investoru turpmākajiem plāniem, gandrīz 68% ārvalstu investoru atbildējuši, ka tie plāno palielināt investīciju apjomu, bet 27% snieguši noraidošu atbildi. Pēc "Lursoft" apkopotās informācijas, šī gada pirmajā mēnesī ārvalstnieku ieguldījumu uzkrātais apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājies par 16,57 miljoniem eiro. Uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms pērn palielinājies 49 pašvaldībās, 13 pašvaldībās izmaiņas ieguldījumu apjomā nav notikušas, savukārt pārējās ārvalstnieku ieguldījumu apjoms samazinājies, tostarp Aglonas novadā gada beigās nebija vairs neviena uzņēmuma ar ārvalstu ieguldījumu pamatkapitālā.

Top 5 pašvaldības, kurās 2020. gadā visievērojamāk palielinājies uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms uzņēmumu pamatkapitālos:
1.    Limbažu novads: +353,67%;
2.    Baldones novads: +107,41%;
3.    Kārsavas novads: +68,93%;
4.    Alsungas novads: +67,53%;
5.    Cesvaines novads: +56,58%.

Top 5 pašvaldības, kurās uz 2020. gada 31. decembri reģistrēts lielākais ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvars:
1.    Babītes novads: 19,00%;
2.    Rīga: 18,10%;
3.    Mārupes novads: 14,95%;
4.    Jūrmala: 14,40%;
5.    Dagdas novads: 13,99%.

Atstājiet komentāru