2020.gada 1. decembris

Arnolds, Emanuels

CFLA klātienē iepazīstas ar pabeigtajiem darbiem siltumapgādes projektā Jēkabpilī, Tvaika ielas rajonā (FOTO)

10.oktobrī SIA „ Jēkabpils siltums” apmeklēja Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)  pārstāvji, lai veiktu dokumentācijas pārbaudi projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”. Aģentūras pārstāvji kopā ar SIA „ Jēkabpils siltums”  valdes priekšsēdētāju Aleksandru Karpenko un tehnisko direktoru Juri Broņku  uzņēmumā veica detalizētu iepazīšanos ar projekta dokumentāciju, savukārt vēlāk klātienē apmeklēja paveiktos pārbūves darbus, apmeklējot izbūvētās trases posmus Tvaika ielas rajonā. SIA „ Jēkabpils siltums”  valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko pēc CFLA vizītes sacīja: „ Iepazīstoties ar projekta dokumentāciju un apskatot pārbūves darbus  klātienē, aģentūras pārstāvji pozitīvi novērtēja redzēto būvdarbu paveikšanā un projekta rezultātu sasniegšanā. Vienīgais  norādījums ir veikt nelielus  precizējumus projekta dokumentācijā. Tas jāizdara divu nedēļu laikā, attiecīgi pēc tam, ja nebūs nekādu norādījumu, projekts tiks akceptēts no CFLA un līdz ar to projekts būs pabeigts pilnībā.”  

Atgādināšu, ka šogad augustā  tika pabeigti maģistrālo siltumtīklu pārbūves darbi Tvaika ielas rajonā, aizstājot esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve tika veikta ar ES Kohēzijas fonda atbalstu īstenojot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” Nr.4.3.1.0/18/A/011. Projekta ietvaros tika rekonstruēti siltumtīkli 1378 metru garumā. Būvdarbus laika periodā no 15.11.2019. līdz 18.08.2020. veica SIA “Hektors” par kopējo iepirkuma līguma summu 1 433 033,95 EUR bez PVN. Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Atstājiet komentāru