2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Ar Rotari kluba un pašvaldības atbalstu Jēkabpils slimnīcai sagādās trīs jaundzimušo inkubatorus

Ar Rotari kluba un pašvaldības atbalstu Jēkabpils slimnīcai sagādās trīs jaundzimušo inkubatorus

Jēkabpils pašvaldība atbalstīs pilsētas Rotari kluba ieceri un līdzfinansēs trīs jaundzimušo inkubatoru sagādi pilsētas slimnīcai, lēmusi dome. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" lūgusi piešķirt finansiālu atbalstu 5354 eiro apmērā Rotari kluba projektam, kas paredz slimnīcas Austrumlatvijas perinatālajam centram iegādāties trīs jaundzimušo inkubatorus ar vitālo funkciju monitoringu.

Projekta kopējais finansējums ir 53 534 eiro. Pašvaldībai atbalsts lūgts 10% apmērā no kopējā ieceres budžeta.

Ņemot vērā, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca nodrošina pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu par veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu pašvaldībā, dome lēma piešķirt projektam 5354 eiro, finansējumu paredzot kā ieguldījumu slimnīcas pamatkapitālā.

Atstājiet komentāru