2020.gada 17. februāris

Donats, Konstance

Jēkabpilī vairākos gadījumos nepiemēros paaugstinātu NĪN likmi

Jēkabpilī vairākos gadījumos nepiemēros paaugstinātu NĪN likmi

Turpmāk būs vairāki izņēmumu gadījumi, kad Jēkabpilī netiks aprēķināta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme, paredz grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos. No 2017.gada pilsētā ir noteikta NĪN likme par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1,5% apmērā gadījumā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.00 neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu. Ar grozījumiem, kas stājušies spēkā 1.janvārī, noteikti izņēmuma gadījumi, kad šo nosacījumu nepiemēro.

Proti, turpmāk paaugstināta NĪN likme netiks piemērota, ja objekts klasificēts kā jaunbūve, kā arī gadījumos, ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā.

Pašvaldība nevarot noteikt, kādu ietekmi uz budžetu atstās grozījumi.

Atstājiet komentāru