2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Stājas spēkā jaunais Vidusdaugavas SPAAO sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs

Stājas spēkā jaunais Vidusdaugavas SPAAO sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs

No šodienas, 14.oktobra stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinātie jaunie sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi SIA "Vidusdaugavas SPAAO",  informē SPRK pārstāve Ieva Lazdiņa. Jaunie tarifi apstiprināti pie dažādām dabas resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu. Plānots, ka no šī gada 14.oktobra līdz 31.decembrim tas būs 65,77 eiro par tonnu ar dabas resursu nodokļa likmēm, bet bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim - 69,62 eiro par tonnu ar dabas resursu nodokļa likmēm, bet bez PVN.

Jaunais tarifs attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kas nešķirotus sadzīves atkritumus nodod apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda" un uz poligona infrastruktūru attiecināmajās Aizkraukles un Madonas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās. Atkritumu poligonā tiek nogādāti nešķiroti sadzīves atkritumi no Jēkabpils pilsētas un Aizkraukles, Varakļānu, Aknīstes, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Viesītes, Krustpils, Kokneses, Jēkabpils, Salas, Madonas, Ērgļu, Skrīveru un Neretas novada pašvaldības. Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos jaunajā tarifā ir ietverts dabas resursu nodoklis. Iepriekš tas bija kā atsevišķa nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa, tāpēc pašlaik spēkā esošais, 2011.gadā apstiprinātais tarifs, nav salīdzināms ar jauno.

Dabas resursu nodokļu likme atbilstoši likumam pieaug katru gadu. Ja šogad tā ir 43 eiro par katru apglabāto tonnu, tad nākamgad - 50 eiro par tonnu. Tā rezultātā pieaug arī atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, tāpēc arī šobrīd apstiprināti divi "Vidusdaugavas SPAAO" tarifi. Jaunais tarifs ar dabas resursu nodokli, pie likmes 43 eiro par tonnu, paredz, ka, uzsākot atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko procesu, tas būs par 12% mazāks, salīdzinot ar kopējo maksājumu, kurā iekļauts dabas resursu nodoklis, kas pašreiz jāmaksā, nododot nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai atkritumu poligonā "Dziļā vāda".  

"Vidusdaugavas SPAAO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā iesniedza 2017.gada 27.decembrī. Pērn komersants iesniedza precizētu tarifu projektu, pamatojoties uz kārtējiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tarifu aprēķināšanas metodikā, kas noteica dabas resursu nodokļa iekļaušanu tarifa aprēķinā. Tarifu projekta izstrāde saistīta arī ar atkritumu poligonā "Dziļā vāda" apglabāšanai pieņemtā nešķirotu sadzīves atkritumu daudzuma samazinājumu, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, kā arī plānoto atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģiskā procesa uzsākšanu, pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla un saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, kā rezultātā pieaugušas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas uz vienu tonnu.

Tarifu projekta izvērtēšanas periodu pagarināja komersanta vairākkārtēji termiņu pagarinājuma lūgumi atbilžu un precizētu aprēķinu iesniegšanai, atbildot uz SPRK papildu informācijas pieprasījumiem. Tas bija saistīts ar "Vidusdaugavas SPAAO" kapitāldaļu turētāju nespēju vienoties par risinājumu nepieciešamo investīciju veikšanai, lai poligonā varētu uzsākt atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko procesu. Ne SPRK rīkotajā publiskajā uzklausīšanas sanāksmē, ne "Vidusaugavas SPAAO" un SPRK priekšlikumi un ierosinājumi no pakalpojuma lietotājiem par iesniegto tarifu projektu netika saņemti. Izvērtējot "Vidusdaugavas SPAAO" tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, SPRK secināja, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas tiek apstiprinātas ar pašvaldības lēmumu. Tās var būt - maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu - atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

"Vidusdaugavas SPAAO" dibināts 2005.gadā un tā pamatkapitāls ir 41 910 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 1,748 miljoni eiro, kas ir par 18,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt zaudējumi bija 111 911 eiro, kas ir vairākkārtējs pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu. "Vidusdaugavas SPAAO" 32,04% daļu pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, 22,83% - Madonas novada pašvaldībai, 8% - Aizkraukles novada pašvaldībai, 5,53% - Jaunjelgavas novada pašvaldībai, 5,24% - Pļaviņu novada pašvaldībai, 4,97% - Kokneses novada pašvaldībai, 3,61% - Neretas novada pašvaldībai, 3,32% - Skrīveru novada pašvaldībai, 3,28% - Ērgļu novada pašvaldībai, 2,73% - Krustpils novada pašvaldībai, 2,52% - Jēkabpils novada pašvaldībai, pa 1,89% - Salas novada pašvaldībai un Viesītes novada pašvaldībai, 1,26% - Aknīstes novada pašvaldībai un 0,89% - Varakļānu novada pašvaldībai.

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA

Atstājiet komentāru