2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Jēkabpilī uzņēmējdarbības atbalstam par 1,1 miljoniem eiro plāno pārbūvēt Zvaigžņu ielu

Jēkabpilī uzņēmējdarbības atbalstam par 1,1 miljoniem eiro plāno pārbūvēt Zvaigžņu ielu

Jēkabpils pašvaldība piedalīsies projektu konkursā atbalsta saņemšanai Zvaigžņu iela rekonstrukcijai, kas izmaksās 1,1 miljonus eiro, lēmusi pilsētas dome. Projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī" mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Mērķi plānots sasniegt, pārbūvējot Zvaigžņu ielu.

Ielu paredzēts pārbūvēt 845 metru garumā. Šādā veidā pašvaldība vēlas atbalstīt trīs komersantus, kas izveidos astoņas jaunas darbavietas. Aprēķināts arī, ka projekta īstenošana ļaus piesaistīt privātās nefinanšu investīcijas 500 000 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 111 756 eiro apmērā, paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 500 000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējumu projektam plānots nodrošināt, 2020.gadā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Atstājiet komentāru