2020.gada 18. janvāris

Antis, Antons

Jēkabpils reģionālā slimnīca pērno gadu noslēdz ar pamatīgiem mīnusiem, slimnīcas vadība optimistiska par turpmāko finanšu plūsmas attīstību

Trešdien preses konferencē Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadība – valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš un valdes locekle Inna Budovska iepazīstināja vietējo mediju žurnālistus un mediķus ar pagājušā gada publisko pārskatu un slimnīcas darbības rādītājiem. Preses konferencē piedalījās arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa. Preses konferences pirmajā daļā Gvido Liepiņš prezentācijā iepazīstināja ar 2018.gada pārskatu, ko klausījās gan žurnālisti, gan mediķi. Savukārt preses konferences otrajā daļā slimnīcas vadība atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, šajā sarunā mediķi nepiedalījās. No viņu puses izskanēja replika, ka iepriekš ticis solīts, ka arī mediķi varēs vadībai uzdot jautājumus, bet Gvido Liepiņš šādu darba kārtību neatbalstīja. Pēc tam sarunā ar  žurnālistiem viņš skaidroja, ka slimnīcas darbiniekiem ir iespēja vadībai uzdot savus jautājumus medicīnas iestādē regulāri notiekošajās sanāksmēs. Šīsdienas pasākuma mērķis - ar vietējo plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt plašāku sabiedrību par pērnā gada pārskatu un slimnīcas darba aktualitātēm.

Jēkabpils reģionālā slimnīca pērn strādājusi ar 824 tūkstoši 721 eiro lieliem zaudējumiem, tajā skaitā nolietojums – 749 tūkstoši 824 eiro. Preses konferences otrajā daļā tika plašāk skaidroti šie divi finansu rādītāji, par to informēsim kādā no nākamajām publikācijām. 

Finanšu darbības pārskats par 2018.gadu liecina, ka pērn slimnīcas ieņēmumi bijuši 11,57 miljoni eiro. Nacionālā  veselības dienesta finansējums pērn pieaudzis par 9,9 procentiem, salīdzinot ar gadu iepriekš, un bijis 9,64 miljoni eiro. Pārējos ieņēmumus veido 1,93 miljoni eiro. 

Savukārt kopējās izmaksas ir 12,39 miljoni eiro. Lielākās izmaksas veido darba algas un sociālā apdrošināšana – 8,68 miljoni eiro. Pērn izdevumi darba samaksai medicīnas iestādes darbiniekiem pieaugusi par 1,52 miljoni eiro jeb 17,5 procentiem salīdzinājumā ar 2017.gadu.  Otra lielākā izdevumu pozīcija – medikamenti, to iegādei pērn tērēti 1,65 miljoni eiro, kas ir par 15 procentiem jeb 238 tūkstrošiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Jēkabpils reģionālajai slimnīcai pērn bijis vēsturiski augstākais tā dēvētais DRG koeficients jeb detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites un apmaksas sistēma. Šis koeficients pērn bijis 0,6606. Tāpat arī Jēkabpils reģionālā slimnīca ir iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju sudraba sarakstā. Pagājušā gada darbības pārskats liecina, ka slimnīcā stacionārā līguma izpilde bijusi 97,2 procenti, ambulatorā līguma izpilde – 100 procenti. Pērn slimnīcā darbu sākuši 7 jaunie speciālisti, tajā skaitā divi Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendiāti. Pērn noslēgti līgumi ar trim rezidentiem, kopējais rezidentu skaits – 14. Ar dzīvojamo platību nodrošināti trīs jaunie speciālisti. Pērn iegādāta līzingājauna iekārta endoskopijas kabinetam un klientu kvalitātes uzlabošanai poliklīnikā izvietota rindu mašīna.

Pērn stacionārā palīdzība sniegta 9 tūkstoši 392 pacientiem, kas ir par 2,3 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš. Slimnīcā pieņemtas 537 dzemdības, kas ir par 20,4 procentiem mazāk salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Dienas stacionārā pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 2 tūkstoši pacientu, kas ir pieaugums par 10,2 procentiem. Savukārt ambulatorā palīdzība sniegta 110 tūkstoši 803 epizodēs un 135 tūkstoši 550 vizītēs pie daždiem speciālistiem, kas salīdzot ar 2017. gadu ir pieaugums par 5,4 procentiem. Pērn par 6,5 procentiem palielinājies ķirurģisko operāciju skaits un kopā veiktas – 2 tūkstoši 395 ķirurģiskās operācijas.

Pērn veikts grāmatvedības uzskaites audits, personas datu aizsardzības audits, slimnīcas zāļu aprites klīniskais audits. Tāpat arī attīstītas informācijas tehnoloģijas. Notikusi struktūrvienību darba efektivizēšana – katlu mājas automatizācija, dežūršoferu štata optimizācija, nodaļu slodžu izvērtēršana. Ieviests summētais darba laiks no šī gada 1.janvāra.

Jēkabpils reģionālā slimnīca pērn turpināja dalību vairākos projektos. 2018.gada 30.janvārī ar CFLA noslēgts līgums par ERAF projekta īstenošanu (Nr.9.3.2.0/17/I/011) “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Jēkabpils     reģionālā slimnīca””. Projekta izmaksas 6 409 808 eiro. Plānota ambulatorās daļas un stacionāra piecstāvu ēkas pirmā stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve, liftu nomaiņa un medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde.

2018.gadā slimnīcā par ERAF projekta finansējumu iegādātas jaunas tehnoloģijas: divas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas jaundzimušajiem un divas USG iekārtas. 2018.gada aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Līvānu slimnīca” , plānoto medicīnas iekārtu iegāde. Tāpat arī turpināsies ROTARI projektu realizācija – Global Grant projektā investēti 116 355 ASV dolāri. Global Grant papildus projektā GG1980295 (30 945,75 EUR apmērā) iegādātas iekārtas dzemdību nodaļai un Perinetālās aprūpes centram.

Zvērinātās revidentes Antonijas Spirinas atzinumā teikts, ka slimnīcas vadības ziņojumā par pārskata gadu, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam. Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

Šis gads finanšu jomā sācies veiksmīgi, lai arī pirmie mēneši strādāti ar zaudējumiem, tie ievērojami samazinājušies. Patlaban neauditētie dati liecina, ka šī gada pirmajos divos mēnešos – janvārī un februārī SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ieņēmumi bija 2 212 906 eiro, izmaksas – 2 150 340 eiro. Zaudējumi – 27 434 eiro.

Šī gada attīstības pasākumi paredzēti četros lielos virzienos. Personāla jomā paredzēts iekļauj vairākus pasākumus: cilvēkresursu piesaiste un attīstība, tajā skaitā rezidenti, turpināt darbu pie slodžu izvērtēšanas, darbinieku novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana. 

Savukārt medikamentu aprites jomā iecerēts ieviest elektronisko medikamentu norakstīšanu pacientam. 

Projektu realizācijā: pabeigt un iesniegt būvniecības projektus, veikt būvniecības projektu ekspertīzi, realizēt būvuzrauga un būvnieka iepirkumu uzņemšanas nodaļas pārbūvei, uzsākt uzņemšanas nodaļas pārbūvi, iegādāties medicīnas aprīkojumu, izvērtēt riskus, kas var rasties būvdarbu laikā un novērst tos, realizēt ROTARI projektus. 

Modernizācijas jomā šogad iecerēts iegādāties medicīnas aprīkojumu un iekārtas. Turpināt iesākto darbu pie pacientu apkalpošanas standartu izstrādes. Veikt slimnīcas iekārtu revīziju, apkopju un uzturēšanas izmaksu un kvalitātes izvērtēšanu (nepieciešamo uzlabojumu veikšana). Paredzēta arī automašīnu stāvvietas izbūve slimnīcas darbinieku vajadzībām. Iecerēts arī izstrādāt un ieviest Dokumentu vadības sistēmu, elektronisko pacientu uzskaites sistēmu, kā arī turpināt darbu pie slimnīcas CMI un DRG indeksu uzlabošanas.

Gvido Liepiņš sarunā ar žurnālistiem apgalvoja, ka slimnīcas darbs finanšu jomā rit raiti – visi rēķini tiek laikus apmaksāti, nodokļi samaksāti, algas izmaksātas, vajadzīgie medikamenti iegādāti, pacientiem pakalpojumi sniegti pilnā apjomā un veikta visa nepieciešamā saimnieciskā darbība. Pērnā gada finanšu mīnusi nekādi neietekmējot slimnīcas ikdienas darbu un neesot bažu, ka tā varētu zaudēt reģionālās slimnīcas statusu, jo to noteic sniegto pakalpojumu apjoms, kas ir pietiekams šim statusam, ne finanšu rādītāji. Turklāt šis gads sākts finansiāli daudz veiksmīgāk nekā iepriekšējais un Gvido Liepiņš izteica pārliecību, ka nav tālu brīdis, kad Jēkabpils reģionālā slimnīca strādās ar peļņu.                                

Jēkabpils reģionālā daudzprofilu slimnīca darbojas kopš 1912.gada. Iestādē ir 17 nodaļas, strādā 519 darbinieki, tajā skaitā103 ārsti, 229 vidējā personāla darbinieki un 187 pārējais personāls.

Plašāk par preses konferencē uzdotajiem jautājumiem  SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vadībai un saņemtajām atbildēm lasiet turpmākajās publikācijās portālā Radio1.lv.

Ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas 2018.gada pārskatu var iepazīties ŠEIT

Komentāri (0-7/7)

 • Dakteris
  28.03.2019 11:52
  Kā ar mikroklimatu slimnīcā? Ja jau ārsti jautājumus uzdot nedrīkst, acīm redzot ir pamatotas bažas, ka jautājumi būs nepatīkami un atbildes šķidras.. nožēlojami. Gvido solīja, ka šogad zaudējumu vairs nebūs, kā tad..
 • Zingis
  28.03.2019 11:50
  aija:
  Skaisti, šodien CT izmeklējumi ievilkās 2 stundas ilgāk...Aparāts periodiski nestrāda...Vai var ticēt pareiziem izmeklējuma rezultātiem????
  ticēt var, tā pat kā Līgas solījumiem
 • Zingis
  28.03.2019 11:49
  rrrrr:
  Cien. Līga Kļaviņa, kur Jūsu solījumi????....Kāpēc tā summa tik nežēlīgi liela ?????????vai tiešām visiem ir vienalga par slimnīcas nākotni?????????
  Līga ir ceļā uz eiropu, viņai tiešām vienalga..
 • Inese
  28.03.2019 00:21
  Jēkabpils slimnica ir kā grimstoss kuģis ,kuru kapteinis Gvido nolaidīs pa burbuli.
 • Inta
  27.03.2019 22:04
  Skaisti dzied, tik kā ir īstenībā.....
 • rrrrr
  27.03.2019 20:05
  Cien. Līga Kļaviņa, kur Jūsu solījumi????....Kāpēc tā summa tik nežēlīgi liela ?????????vai tiešām visiem ir vienalga par slimnīcas nākotni?????????
 • aija
  27.03.2019 17:23
  Skaisti, šodien CT izmeklējumi ievilkās 2 stundas ilgāk...Aparāts periodiski nestrāda...Vai var ticēt pareiziem izmeklējuma rezultātiem????

Atstājiet komentāru