2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

Jēkabpilī publiskā apgaismojuma nomaiņā plāno ieguldīt teju 1,3 miljonus eiro

Jēkabpilī publiskā apgaismojuma nomaiņā plāno ieguldīt teju 1,3 miljonus eiro

Jēkabpils pašvaldība piedalīsies Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu konkursā, lai īstenotu publiskā apgaismojuma nomaiņu, kas izmaksās 1 283 874 eiro, liecina Jēkabpils domes sēdes lēmums.

Iecere paredz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām. Jēkabpilī pret 1415 LED lampām plānots nomainīt kvēlspuldzes, nātrija tipa un citus novecojušus gaismekļus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 283 874 eiro, bet no EKII pašvaldība plāno saņemt 894 538 eiro līdzfinansējumu. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nepieciešamo finansējumu 389 336 eiro apmērā nodrošinās 2019. un 2020.gada pašvaldības budžetā vai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Jēkabpils pilsētas domes lēmumu skaidrošajā daļā rakstīts, ka Emisijas kvotu izsolīšanas instruments ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. EKII mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas un nodrošināt pielāgošanos klimata pārmaiņām. Savukārt konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Viedā pilsētvides tehnoloģija ir pilsētvidē uzstādāma iekārta vai iekārtu sistēma, kas aprīkota ar lietu interneta viedajām ierīcēm jeb interneta tīklā savienotas elektroniskas ierīces, kas pārraida informāciju uz mākoņdatnēm un viena otrai, kuras saņem un sūta datus, un ir attālināti kontrolējamas ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību, un kas tiek izmantota enerģijas ražošanai, lai nodrošinātu tehnoloģiju darbību un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, vai kas tiek izmantota pilsētvides tehnoloģijas patērētā enerģijas apjoma samazināšanai, lai optimizētu vai padarītu efektīvākus procesus un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 8 000 000 eiro, tai skaitā: atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai – 2 000 000 eiro (konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums no 30 000 līdz 300 000 eiro (ieskaitot)); energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai – 6 000 000 eiro (konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums no 30 000 līdz 1 500 000 eiro (ieskaitot)).

Konkursā apstiprinātā projekta īstenošanas periods ir ne vairāk kā divi gadi. Projektu īsteno Latvijas Republikas apdzīvotās vietās, kurām piešķirts pilsētas statuss atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

Konkursā maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Jauna viedās pilsētvides tehnoloģija ietver preci un pakalpojumu, kas ir pilnīgi jauna vai kurai ražotājs ir kompleksi uzlabojis to funkcionālās īpašības (piemēram, uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienota programmatūra tehnoloģijas darbības optimizācijai). Par jaunu viedās pilsētvides tehnoloģiju netiek uzskatīta viedās pilsētvides tehnoloģija, kurai bez saskaņojuma ar ražotāju ir pievienota programmatūra tehnoloģijas darbības optimizācijai vai tajā veikti uzlabojumi.

Konkursā Jēkabpils pilsētā plānots nomainīt 122 DRL tipa gaismekļus, 6 kvēlspuldzes, 162 ML tipa gaismekļus, 1125 nātrija tipa gaismekļus pret 1415 LED gaismekļiem ar jaudu 37W, 48W, 60W, 62W un 120W. Projekta kopējās izmaksas 1 283 874 eiro (ieskaitot PVN); finansējums no EKII konkursa 894 538,00 eiro (ieskaitot PVN); Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums 389 336 eiro (ieskaitot PVN) (summu var sadalīt uz 2 gadiem); projekta atmaksāšanās laiks 3,5 gadi.

Jēkabpils pilsētas domes lēmums par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” zaudē spēku, ja projekts netiek apstiprināts.

jekabpils.lv