2020.gada 29. marts

Agija, Aldonis

Ņems aizņēmumu projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai

Ņems aizņēmumu projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai

22. februāra pilsētas domes sēdē Jēkabpils pilsētas domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 750 000,00 euro apmērā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2016. gada 23. decembrī iesniedza projekta iesniegumu “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijai. Projekta ideja ir saskaņota Reģionālās attīstības koordinācijas padomē un pašreiz norit projekta iesnieguma atkārtota vērtēšana. Provizoriskais projekta līguma slēgšanas laiks ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir 2018. gada jūlijs.

Projekta ietvaros paredzēts uzsākt būvdarbus objektā “Pasta un Ausekļa ielu pārbūve, Jēkabpilī. Jēkabpils pilsētas pašvaldība aizņēmumu 750 000,00 euro apmērā ņems ar atmaksas termiņu 15 gadi.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru