2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

Ieguldījums tavā nākotnē

Ieguldījums tavā nākotnē

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tuvojas noslēgumam ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot
izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācija.
 
No 2009. augusta līdz 2011.gada oktobrim SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” tika realizēts ERAF projekts Nr3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/ VSMTVA/012Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 478 275, ERAF finansējums LVL 2 106 533.75, -Valsts budžets LVL 327 380.13, - pašvaldības finansējums - LVL 44 361.12
Veicot renovācijas darbus, slimnīcas piecstāvu ēkā izvietotajās nodaļās pilnībā tika nomainīta iekšējā siltumapgādes sistēma( telpās uzstādīti radiatori ar temperatūras regulēšanas sistēmu, jaunie cauruļvadi samazina siltuma zudumus siltumapgādes sistēmā) , iekšējie elekrotīkli( telpās izvietotas ekonomiskās spuldzes, slēdži atbilstoša apgaismojuma nodrošināšanai telpās atbilstoši darba režīmam un diennakts laikam) kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas( telpās nomainīta vecā santehnika, kurai bija nepieciešami bieži remonti) , veikta iekštelpu renovācija( nomainītas visas vecās
durvis). Tika uzsākti iekšējās renovācijas darbi terapijas un tuberkulozes nodaļu telpās, kuras izvietotas ambulatorā korpusa pirmajā stāvā un divstāvu ēkā, kur izvietotas uroloģijas un terapijas nodaļas.
 
Realizējot projektu, slimnīcas divstāvu ēkā, kur izvietotas uroloģijas un terapijas nodaļas, veikti arī ārējās rekonstrukcijas darbi-nomainīti logi, veikta jumta seguma nomaiņa, kā arī jumta pārseguma siltināšana. Lai pilnībā pabeigtu jau uzsāktos renovācijas un rekonstrukcijas darbus slimnīcas divstāvu ēkā un terapijas nodaļā, kura izvietota ambulatorās daļas ēkā Stadiona ielā 1, kā arī veiktu 5-stāvu ēkas rekonstrukciju ar 2-stāvu piebūvi, kurā jaunās telpās tiks izvietota infekciju slimību un dienas stacionāra nodaļas, 2011. gada septembrī tika uzsākta ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/006 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2.kārta” realizācija. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1 619 870.85. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 415 272.64, ERAF finansējums - LVL 1 191 801.07, valsts budžeta finansējums - LVL 82 019.26, Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - LVL 141 452.31.
 
Projekta neattiecināmās izmaksas ir LVL 204 598.21 (Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums). Realizējot šo projektu 2011. gadā pilnībā tika pabeigti renovācijas un rekonstrukcijas darbi un izbūvēts lifts slimnīcas 2-stāvu ēkā, uroloģijas un 2. terapijas nodaļās, kā arī pilnībā pabeigti renovācijas darbi 1. terapijas un tuberkulozes nodaļu telpās, kuras izvietotas ambulatorā korpusa pirmajā stāvā.
 
Projekta gaitā patlaban norit piecstāvu ēkas ar 2-stāvu piebūvi rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšana un ēkas teritorijas labiekārtošanas darbi.
 
Jēkabpils reģionālā slimnīca
 
ERAF-logo

Atstājiet komentāru