2020.gada 23. februāris

Almants, Haralds

Lai izvairītos no plūdiem, Jēkabpils autobusu parks pārdzen transportu uz autoostu

Lai izvairītos no plūdiem, Jēkabpils autobusu parks pārdzen transportu uz autoostu

Daugavā pie Jēkabpils pašlaik situācija stabila, taču ūdens līmenis augsts - 6 metri virs noteiktās atzīmes un līmenis ir svārstīgs. Krustpils novada Civilās aizsardzības speciālists Normunds Zizlāns sarunā ar Radio1.lv pastātīja, ka bīstama situācija veidojas pie Sakas salas, kur strauji ceļas ūdens līmenis un sala applūst.

Ūdens līmenis celas arī Gravānos un šī iemesla dēļ SIA “Jēkabpils autobusu parks” pārdzen savu transportu uz Jēkabpils autoostu, lai plūdu gadījumā nebūtu jāevakuējas steigā. Uz Daugavsalu jēkabpilieši pagaidām vēl tiek un palu ūdeņi ceļu nav nosprostojuši.

Sarežģīta situācija ir izveidojusies pie Pļaviņām, kur ūdens iet pilsetā iekša pāri aizsargdambim un tur jau izsludināta ārkārtas situācija un pilseta slēgta transportam. Tā kā slīkst Pļaviņas, plūdi sākušies Krustpils novada Krustpils pagastā un applūst teritorijas un pievedceli pie Aiviekstes grīvas. Pagaidām gan vēl neviens iedzīvotājs nav lūdzis palīdzēt evakuēties.

Jau ziņots, ka plašas teritorijas applūdušas arī Dunavā. Taču arī dunavieši nav lūguši palīdzību lai evakuētos.

Patlaban Jēkabpils operatīvo dienestu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas, Policijas, Zemessardzes, kā arī Krustpils novada izpilddirektors un civilās aizsardzības speciālists apseko kritiskās vietas Daugavā Jēkabpils apkārtnē, lai lemtu par tālāko rīcību.

Sandra Mikanovska

Atstājiet komentāru