2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Viesītē drošības uzlabošanai pilsētā uzstādīts ātruma mērīšanas radars

“Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” Nr. 20-05-AL24-A019.2201-000001, papildinot publisko infrastruktūru ar ātruma mērīšanas radaru.

Interaktīvā ceļazīme autobraucējiem atgādinās par atļautā braukšanas ātruma ievērošanu, tādējādi pildot autovadītāju disciplinējošu funkciju un mudinot ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Ceļu infrastruktūras modernizēšana ar jauniem inženiertehniskiem risinājumiem ir viens no veidiem, kā samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Interaktīvā ceļa zīme veidota pēc Eiropā izplatītas prakses – garām braucošais autovadītājs ceļa zīmes displejā redz sava vadītā spēkrata braukšanas ātrumu. Ar smaidošas vai bēdīgas emocijikonas palīdzību zīme signalizē, vai vadītājs ievēro atļauto braukšanas ātrumu.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma rezultātiem, ātruma mērīšanas radaru piegādāja un uzstādīja SIA “KEMEK ENGINEERING”.  Projekta kopējās izmaksas ir 1899,70 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1899.70 EUR, no tām 1709.73 EUR ir publiskais finansējums un 189,97 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projektu administratore Liene Maisaka

Avots: viesite.lv

Atstājiet komentāru