2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Pļaviņās nosaka paaugstinātu ledusbīstamības periodu pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs

Pļaviņās nosaka paaugstinātu ledusbīstamības periodu pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs

Pļaviņu novada pašvaldības policija informē, ka no 2021. gada 25. februāra ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu paaugstinātas ledus bīstamības perioda laikā personām ir aizliegts atrasties uz ūdenstilpju (Daugavas upes, Aiviekstes upes, Odzes ezera) ledus, informē Pļaviņu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Ainis Liepiņš..

Rīkojums izdots, izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, kā arī ņemot vērā laikapstākļus un faktisko ledus stāvokli.

Zemes pārvaldības likuma 15. panta astotajā daļā noteikts, ka Pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Pašvaldība attiecīgu lēmumu var paziņot, to publicējot arī savā mājaslapā internetā.

Par Rīkojuma nepildīšanu atbildība iestājas pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. panta, tas ir, par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība 5 euro).

Redzot kādu ledū ielūzušu cilvēku vai dzīvnieku, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam uz tel. Nr. 112! 

Avots: plavinunovads.lv

Atstājiet komentāru