2021.gada 16. janvāris

Lida, Lidija

Viesītes novada saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne iegūst „Gada uzņēmējs Zemgalē -2020″ titulu

Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas ražotāju reģions, tradicionāli rudenī, kad lauki nokopti un augsne sagatavota nākamajai ražai, Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nav arī aizvadāmais gads, kas iezīmējies ar daudz un dažādiem globālās Covid 19 vīrusa pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā, informē Viesītes novada Sabiedrisko attīcību speciāliste Dita Mažeika. Tāpēc par katrā no 22 reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīto vienu krietnāko uzņēmēju – titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pretendentu ir vēl jo lielāks prieks un lepnums. Par šī gada “Gada uzņēmējs Zemgalē – 2020” Viesītes novadā atzīta saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne. 

Ievai Puzānei saimniekošana Viesītes novada Ratniekos aizsākās 2013. gadā, kad pēc augstskolas absolvēšanas, Ieva atgriezās uz savu dzimto pusi Viesīti un kopā ar vīru, iegādājās kritiskā stāvoklī esošu īpašumu, kas Viesītē un tās apkārtnē bija iemīļots un sen zināms kā dārzniecība “Ratnieki” ar vēlmi dzīvot, saimniekot laukos un turpināt saglabāt šīs vietas vēsturisko būtību.

Pirmais gads aizritēja pašu līdzekļu remontdarbos, lai nākamajā pavasarī varētu uzsākt stādu audzēšanu segtajās platībās. Milzīgs atbalsts bija veiksmīgs starts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētais konkurss “Laukiem būt”, kurā iegūstot godalgotu vietu un finanšu līdzekļus pašu spēkiem, atjaunojot veco, uzbūvēja jaunu siltumnīcu stādiem, kas bija kā pirmais solis turpmākajai attīstībai, jo ar katru nākamo gadu visus nopelnītos līdzekļus ieguldīja tālākai attīstībai, lai paplašinātu un uzlabotu gan augiem kvalitatīvus augšanas apstākļus, gan sev pievilcīgāku darba vidi. Šo gadu laikā jaunajiem uzņēmējiem ir izdevies pilnībā nostabilizēt stādu audzēšanas sektoru, tirgū piedāvājot, apmēram 70 profesionālās un amatieru šķirnes tomātu stādus, gurķu, kāpostu, paprikas, garšaugu stādus, kā arī puķu dēstus balkonam, kastēm, podiem un dobēm. Produkcija tiek realizēta uz vietas saimniecībā, izbraukuma tirdzniecībā, kā arī Viesītes un blakus novadu teritoriju publiskajos apstādījumos.

Kopš 2020. gada saimniecībā pārbūvētajās siltumnīcās, izmantojot ELFLA finansējumu un īstenojot projektu “Siltumnīcu pārbūve, attīstot tomātu audzēšanu segtajās platībās” tiek audzēti dažādu krāsu, formu un garšu tomāti, kuri atbilst produktu integrēto audzēšanas prasībām. 2020. gada sezonā ievāktas apmēram 3,5 t tomātu. Lai palielinātu saimniecības ražošanas apjomus un sortimentu, kā arī pagarinātu finanšu līdzekļu apriti saimniecībā ir uzsākta LEADER projekta “Tomātu sulas ražošana” īstenošana ar mērķi radīt pašaudzētajiem tomātiem pievienoto vērtību, uzsākot tomātu sulas ražošanu un pārstrādājot sulas gatavošanas procesā radušos blakusproduktus - sēklas un mizas, garšvielu pulverī. Saimniecībā kopumā apsaimnieko nedaudz vairāk kā 11 ha tai skaitā nepilnus 0,2 ha segtās platības, izmantojot maksimāli bioloģiskās augu audzēšanas metodes.

Viesītes novada pašvaldība lepojas ar mūsu uzņēmējiem un sirsnīgi sveic Ievu Puzāni ar titula “Gada uzņēmējs Zemgalē – 2020” iegūšanu! Novēlam nepārstāt attīstīties, turpināt izaugsmi un nepazaudēt savu īpašo būtību.

Avots: viesīte.lv

Atstājiet komentāru