2020.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Sirsnīgi aizvadīti Viesītes novada dzejnieku dzejoļu krājuma “Mēs neesam VIESI TE” atklāšanas svētki

15. oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pils tradīciju zālē tika svinēti svētki skaistam Viesītes novada dzejnieku kopdarbam – dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” atklāšana. Uz svētkiem bija ieradušies gandrīz visi dzejas krājuma autori, viņu viesi, kā arī Viesītes novada pašvaldības vadība.
Kā grāmatas ievadā raksta Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena: “Tāda sava veida uzdrīkstēšanās un jauns sākums ir šī mazā grāmata, kas ir Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājums. Krājumam dzejnieki atvēlējuši, viņuprāt, veiksmīgākos, kā arī jaunākos, nepublicētos dzejoļus.” Diemžēl Līga Griškena, kas ir viena no dzejas krājuma tapšanas organizatoriem, pasākumā klātienē nevarēja piedalīties, tāpēc pasākuma ievadā, ar viņas sagatavoto aprakstu par dzejas krājuma tapšanas vēsturi, dzejniekus un klātesošos iepazīstināja Viesītes vidusskolas bibliotekāre Gunta Plēsuma.
Ar skaistās grāmatas izdošanas svētkiem, dzejniekus bija ieradies sveikt arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, kurš novēlēja, lai šī nebūtu vienīgā grāmata un taptu vēl vairāki skaisti mūsu novadnieku kopdarbi, kā arī uzsvēra, ka šī grāmata būs vērtīgs ieguvums novada kultūrvēsturei. Pēc svinīgām uzrunām, ar muzikālu sveicienu biju ieradušies Viesītes Mūzikas un mākslas skolas talantīgie audzēkņi. Jāpiebilst, ka Viesītes MMS audzēkņu darbi ir vērojami dzejas kopkrājuma gan autoru dzejas ilustrācijās, gan uz krājuma pirmā vāka.
Pasākuma otrā daļa bija veltīta dzejas kopkrājuma autoriem – dzejniekiem. Kopumā krājumā iekļauto dzejnieku skaits ir divpadsmit – Juris Misiņš, Anita Orbidāne, Anita Mutule, Baiba Masuleviča, Vita Liepiņa, Daina Vanaga, Ilga Kadiķis, Irēna Krastiņa, Anita Maļinovska, Gunārs Līcītis, Edīte Sipoviča, Elita Jansone. Pasākuma vadītāja, Viesītes vidusskolas skolotāja, Ligita Levinska – Drozdova aicināja katru dzejnieku nolasīt vienu no saviem dzejoļiem. Tāpat arī katram dzejniekam bija jāatbild uz vienu no pasākuma vadītājas sagatavotajiem jautājumiem saistībā ar iedvesmu dzejas rakstīšanā.
Dzejoļu kopkrājuma atklāšanas svētkos dzejniekus sveikt bija ieradušies arī tālāki viesi – Roberta Mūka muzeja radošās apvienības “Mūka ķēķis” pārstāvji no Riebiņu novada Galēnu pagasta. Kā stāsta radošā kopa, tad Viesīti ar Riebiņu novadu saista viena no dzejniecēm – Irēna Krastiņa, kura ir dzimusi Galēnu pagastā, bet nu jau daudzus gadus dzīvo Viesītē. Pirmā tikšānās Viesītes novada dzejniekiem ar dzejniekiem no radošās kopas “Mūkas ķēkis” bija 2019.gadā, kad, pateicoties bibliotēkas organizētajam braucienam uz dzejas dienām Riebiņos, dzejas kopkrājuma autoriem bija iespēja sevi parādīt pilnīgi svešai publikai un tika saņemts atzinīgs vērtējums. Kā atceras L. Griškena, tieši tajā gadā arī dzima ideja par novada dzejnieku kopkrājuma izveidi un izdošanu. Radošā kopa “Mūku ķēķis” novēlēja Viesītes novada dzejniekiem radīt vēl daudz kopdarbus, kā arī, lai izveidotā draudzība, turpinās vēl daudzus gadus.
Ikvienam ir iespēja iegādāties Viesītes novada dzejnieku dzejoļu kopkrājumu “Mēs neesam VIESI TE” Viesītes bibliotēkā, Viesītes muzejā “Sēlija” un pašvaldības administrācijas kasē.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika
Foto: D. Mažeika

Atstājiet komentāru