2020.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda projekts: „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda projekts: „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde (turpmāk, MPVPF) 2020.gada 24. februārī  Zemgales Plānošanas reģiona  kultūras projektu konkursam ”Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020”. iesniedza projektu: „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”. Projekts tika  atbalstīts ar  EUR - 2500,00 ar mērķi: restaurēt Atašienes baznīcā 5. ērģeļu reģistru. Restaurāciju uzsācis meistars Jānis Pelše (attēlā) . Atašienes katoļu baznīcas ērģeles pārvestas no Balvu katoļu baznīcas kā unikāls instruments, kas būvēts 20.gadsimta pirmajā desmitgadē, nezināma poļu izcelsmes  meistara darbs. 2019.gadā, kad ērģeles tika uzstādītas Atašienes baznīcā un restaurēti pirmie trīs reģistri, Ziemasvētkos skanēja solistes Līgas Priedes, čellista Aināra Paukšēna un ērģeļu meistara Jāņa Pelšes koncerts.  

  Ērģeļu izgudrotājs ir Ktezībijs no Aleksandrijas, kurš  3.gs. pirms mūsu ēras izgatavoja hidrauliskās ērģeles jeb hidraulu ,kuras sākotnēji lietoja laicīgām vajadzībām. Ar gaisu darbināmās ērģeles, kurām jau bija klaviatūra, 10.gs.-11.gs. bija kā kristīgās baznīcas instruments ko lietoja dievkalpojumos.  Pirmās liecības par to, ka Latvijā bijušas ērģeles, rodamas jau 16.-17.gadsimtā. 

Mūsdienās sakrālā kultūras mantojuma saglabāšana ir viens no aktuāliem uzdevumiem, ko sabiedrībai kopīgiem spēkiem jācenšas atjaunot un restaurēt. Monsinjors Pēteris Vilcāns savā darbības laikā vienmēr rūpējās, lai baznīcā būtu skanīgas ērģeles un labs kora skanējums - Preiļos, Kārsavā, Viļakā u.c. Garīgā audzināšana ietver sevī mūziku, estētiku, sakrālo mākslu un ir svarīga loma indivīda vērtību izveidē ikvienā vēsturiskajā laikā. Pilnskanīgs baznīcas kora izpildījums ar autentisku ērģeļu skanējumu sniedz ikvienam emocionālu līdzpārdzīvojumu ne tikai baznīcas tradīcijās, to nostiprināšanā, bet arī profesionālu koncertu norisēs. Tas sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanos un iedzīvotāju aktivitāti, līdzdalību, īpaši svētkos un tradīcijās - krustībās, kāzās,  sēru tradīcijās, Kapusvētkos un ikdienas sv.Misēs.

Ērģeles sakrālās celtnēs atzītas kā liela vērtība, jo sabiedrības rocība ne vienmēr tās var atļauties. Turīgākās valstis gribējušas uzbūvēt arvien jaunus instrumentus, bet Latvijā ērģeles ir mazo baznīcu lepnums. Krustpils novadā, Atašienes katoļu baznīcas ērģeles ir viens no šedevriem. Atašienes baznīca ir Valsts kultūras piemineklis, bet ērģelēm ir vietējās nozīmes  mākslas pieminekļa statuss. Šobrīd ir svarīga ērģeļu restaurēšana un izmantošana mūsdienu dzīves apritē.

Ērģeļu restaurācija ir pasākumu komplekss ar mērķi atjaunot instrumentu darba kārtībā, maksimāli novēršot “laika zoba” nodarījumus. Atašienes baznīcas ērģelēm ir 10 reģistri, pirmie trīs reģistri tika restaurēti par Atašienes katoļu draudzes ziedojumiem. MPVPF valde 2020.gada 26.februārī Krustpils novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursam iesniedza projektu par  4. reģistra restaurāciju, bet neguva atbalstu. Vienlaicīgi MPVPF valde iesniedza otru projektu par 5.reģistra restaurāciju Zemgales Plānošanas reģiona   kultūras projektu konkursam ”Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020”, un ieguva  finansējumu. Projekts  „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā” tika uzsākts savlaicīgi, valdes pārstāvji, priestera Viktora Nagļa un draudzes atbildīgo personu vadībā, iepazinās ar darba apjomu. 

Tikšanās ar ērģeļu restauratoru Jāni Pelši notika 2020.gada 26.jūnijā, piedalījās  katoļu draudzes aktīvākie cilvēki. Tika pārrunāts darba process, lai veiksmīgi notiktu ērģeļu 5.reģistra restaurācija.   MPVPF valde 2020.gada jūnija beigās parakstīja līgumu  ar  ērģeļu restautartoru Jānis Pelši un līgums paredz, ka 2020.gada 17. novembrī  darbs tiks pabeigts un restaurēts ērģeļu 5.reģistrs.. Piešķirtais finansējums EUR -2500,00 tiek dalīts divās daļās, pirmo daļu EUR 1249,00  MPVPF valde pārskaitīja meistaram J.Pelšem 2020.gada 1.jūlijā, un otrā, atlikusī finansējuma daļa, tiks pārskaitīta pēc kvalitatīvi paveiktā darba, kad Nodošanas -Pieņemšanas aktu būs parakstījusi diplomētu, profesionālu mūziķu komisija. Par projekta veiksmīgu vadību no MPVPF valdes atbild Emīlija Freiberga, valde seko līdzi notiekošajam, sadarbojoties ar draudzes locekli Janīnu Višņevsku, pašvaldību un citām iestādēm. Darbs organizēts, lai Atašienes katoļu baznīcā netraucēti var noritēt dievkalpojumi un baznīcas tradīcijas.

Atašienes baznīcas ērģelēm vēl jāatjauno 4.; 6.;7.;8.;9.,10.reģistri. Tām ir  kultūrvēsturiska vērtība un par to saglabāšanu atbild valsts, vietējā pašvaldība un ikviens iedzīvotājs. Ērģeļu restaurācijas rezultātā tiks īstenots viens no kultūras mantojuma saglabāšanas uzdevumiem Krustpils novadā. Sakrālais kultūras mantojums iegūs jaunu vērtību nozīmi  sabiedrības garīgajā uztverē un saglabāts nākošajām paaudzēm.

MPVPF valde
www.monsinjorspeterisvilcans.lv

Atstājiet komentāru