2021.gada 26. janvāris

Agneta, Agnis, Ansis

Jēkabpils novadā Lielajā talkā aicina sakopt teritoriju un  jauniešus iesaistīties konkursā

Jēkabpils novadā Lielajā talkā aicina sakopt teritoriju un jauniešus iesaistīties konkursā

Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, ievērojot talkošanas nosacījumus, kā arī ārkārtējās situācijas ierobežojumus, rīt, 16.maijā Lielajā talkā sakopt novada teritoriju, bet jauniešiem piedāvā iesaistīties fotokonkursā - iemūžinot attēlos savu veikumu un ar tiem daloties sociālajos tīklos, liecina informācija mājaslapā jekabpils.lv. Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems informē, ka Ābeļu pagastā iedzīvotāji var:
– talkot ceļa malās, stāvlaukumā uz Biržu ceļa, Anemones mežā aiz “Latvijas autoceļu uzturētāja” ēkas, jo tās ir diezgan piemētātas ar papīriem, bundžām utt.;
– sakopt kapsētas pagasta teritorijā;
– sakopt savus pagalmus – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās teritorijas.
Sakopšanas darbus var veikt sev izdevīgā laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēšanās
prasības. Sazinoties ar ar pagasta pārvaldes vadītāju Raimondu Jaudzemu, tel. 26587126, tiks iedoti marķētie maisi un, ja vēl būs pieejami, arī cimdu pāri.

Dignājas pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste Inga Kusiņa informē, ka Dignājas pagasta iedzīvotāji var talkot ceļa malās, salasot atkritumus. Sakopt savu privātmāju, daudzdzīvokļu māju apkārtni un pagasta teritorijā esošos kapus. Kontaktpersona – Jānis Raubiška, tel. 29426300.

Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis informē, ka šogad, sakarā ar ārkārtas situāciju, Dunavas pagastā var talkot, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Individuāli uzkopsim daudzdzīvokļu māju pagalmus, personīgo māju apkārtni, kapsētas un visu esošo pagasta teritoriju. Lūdzu ziņot par nesakoptām vietām pagastā, pagasta pārvaldes vadītāja tel. – 29578562. Mēs esam novada sakoptākais pagasts un esmu pārliecināts – tāds būsim arī turpmāk.

Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale norāda, ka Kalna pagastā iedzīvotāji var individuāli sakopt savus īpašumus. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti uzkopt mājām piegulošās teritorijas un kāpņu telpas. Talkot var arī kapos un Aleksandra Grīna parkā.Tālrunis informācijai – 29282318 (pārvaldes vadītāja)

Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs Antons Tropiks i nformē, ka Leimaņu pagastā individuāli talkot var Leimaņu kapsētā un Mežgales ciema daudzdzīvokļu māju apkārtējā teritorijā. Maisus būs iespējams saņemt pagasta pārvaldē. Neskaidrību gadījumā var zvanīt pārvaldes vadītājam, tel. nr. 29452995, vai komun. saimn. vadītājam, tel. nr. 26529568.

Rubenes pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste Inga Kliģe informē, ka Rubeņos cilvēki var talkot Rubeņu parka un visos pagasta teritorijā esošajos kapos.Var grābt lapas un savākt atkritumus. Kontaktpersona – Intra Kurme, tel. 29461988.

Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts informē, ka Zasas pagastā iedzīvotāji var:
– talkot ceļa malās, jo tās ir diezgan piemētātas ar papīriem, bundžām utt.
– sakopt savus pagalmus – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās teritorijas.
Kopšanas darbus var veikt sev izdevīgā laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēšanās prasības. Sazināties var ar pagasta pārvaldes vadītāju Kristapu Tētu, tel. 28306408 – tiks iedoti marķētie maisi un, ja vēl būs pieejami, arī cimdu pāri.

Talko ģimenes lokā un piedalies konkursā!

Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste Anastasija Krasutina informē, ka Jēkabpils novada jaunieši un ģimenes tiek aicināti individuālajā talkā sakopt savas mājas, īpašumus un apkārtējo vidi ģimenes lokā, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. Savu veikumu iemūžināt un  ielikt instagram.com vai facebook.com vietnēs ar tēmturi #talkagimenesloka, atzīmēt @jekabpilsnovadajauniesi un piedalies konkursā! Konkursā piedalās bildes, kuras tiks publicētas līdz 19.05.2020 (ieskaitot). Konkursa uzvarētājus izvēlēsies ar nejaušo skaitļu ģeneratoru 2020. gada 20. maijā.

Konkursa nolikums: http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2020/05/FOTOGRAFIJU-KONKURSAM.pdf 

Atstājiet komentāru