2020.gada 27. maijs

Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Uzvarot konkursā, par biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektoru kļuvis Gvido Liepiņš

Uzvarot konkursā, par biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektoru kļuvis Gvido Liepiņš

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” pagājušā gada nogalē izsludināja konkursu uz izpilddirektora amatu, piedāvajot darbu uz noteiktu laiku ar atalgojumu bruto – 1000 – 1600 eiro. Konkursā par labāko kandidātu izpilddirektora amatam atzīts Gvido Liepiņš, kas jaunajā amtā strādā jau trešo nedēļu. Sarunā ar Radio1.lv Gvido Liepiņš sacīja, ka pieteicies konkursā uz šo amatu, jo viņa līdzšinējā profesionālā pieredze un gūtās prasmes vadītāja amatos un finanšu sektorā, lieti noderēs jaunajā darbā, kur jāstrādā ar projektiem un Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanu, izmantojot LEADER programmu, kas ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Jau ziņots, ka Gvido Liepiņš iepriekš bija SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs, bet  2019.gada 13.jūnijā dalībnieku ārkārtas sapulcē no amata tika atsaukts.

Kā zināms lauku partnerība, īstenojot nozīmīgus projektus lauku iedzīvotājiem, darbojas Jēkabpils novadā. Jaunā izpilddirektora darba vieta atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā.

“Lauku partnerība “Sēlija”” ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta partnerības darbības mērķus: veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā un atbalstīt biedrības teritorijas lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Izpilddirektora darba pienākumoes ietilpst nodrošināt Partnerības kopsapulces un padomes lēmumu izpildi, pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs; slēgt līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus; pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros; pārvaldīt un rīkoties ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;  organizēt lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Komentāri (0-5/5)

 • anna
  07.02.2020 19:37
  pašām ir savs pašas darbs, nav jāmētājas apkārt kā vecai naudai :) ko ta tur pelt vai slavēt, vēl jau neko nav sastrādājis pats
 • Nau
  07.02.2020 10:19
  Pašām jau tikai plika mīdija un gara mēle ,citādu prasmju nau.
 • kristīne
  07.02.2020 09:10
  ko tad pašas nepieteicāties, ka tik nopelt visu
 • anna
  07.02.2020 06:27
  Cik tad tā biedrība naudas apgroza, ja vadonim šitādu algu maksā. Tik silta tā vietiņa? :) Kas to būtu domājis.
 • Rita
  06.02.2020 16:41
  Šoks vai tiešam nau citu kandidātu

Atstājiet komentāru