2020.gada 12. jūlijs

Indriķis, Ints, Namejs

Projekta „Vairāk Latvijas” eksperiments – vai “Jauniešos ir spēks”? Intervija ar Evelīnu Elksnīti

Projekta „Vairāk Latvijas” eksperiments – vai “Jauniešos ir spēks”? Intervija ar Evelīnu Elksnīti

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) un biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gadā parakstīja līgumu par Latvijas valsts finansēta NVO fonda projekta realizēšanu “Vairāk Latvijas”. Tas bija viens no 46 projektiem Latvijā, kas guva atbalstu savu ieceru realizēšanai. Nozīmīga projekta daļa veltīta jauniešu tēmai, tostarp tādai inovācijai biedrības darbā, kā socioloģiskā eksperimenta realizēšanai – akcijai “Jauniešos ir spēks!” vismaz piecās Vidusdaugavas reģiona pašvaldībās. Kā šī aktivitāte tiek plānota un kas jau paveikts projektā – par to saruna ar biedrības jaunatnes lietu koordinatori Evelīnu Elksnīti. 

Vai darbs ar jauniešiem ir jauna tēma “Jēkabpils NVO resursu centrā”? 

Kopš biedrība 2017.gadā reģistrējās Izglītības un zinātnes ministrijas jauniešu biedrību sarakstā, darbs ar jauniešiem ieņēmis ikdienas dienas kārtības statusu. Gadu no gada jauniešu darbs tiek attīstīts vairākos biedrības projektos – gan jaunatnes valsts programmas ietvaros, kur tikko kā noslēdzām pusotru gadu ilgu projektu “#runaarmanijekabpils”, gan Erasmus+ jauniešu brīvprātīgā darba projektos, gan NVO fonda projektos, kur biedrība ir guvusi atbalstu jau ceturto gadu pēc kārtas. Es pati ar jauniešiem strādāju jau otrajā NVO fonda projektā. 

Papildus minētajam biedrība jau ceturto gadu ir arī EURODESK reģionālais koordinators – tas nozīmē, ka sadarbojamies ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un esam reģistrēti Eiropas koordinatoru tīklā. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja, ka jebkurā laikā var vērsties pie mums un saņemt informāciju par tēmām, kas skar jauniešu iespējas Eiropā. 

Kā tev veicās NVO fonda projektā pērn, 2018.gadā – kādi pasākumi tika piedāvāti jēkabpiliešiem, kas tika realizēts? 

Var teikt, ka pagājušajā gadā bija ļoti saspringta jauniešu programma, un tiešām daudz tika izdarīts. Visgrūtāk, bet arī visinteresantāk bija regulāri apmeklēt Vidusdaugavas reģiona skolas un tikties ar dažādu skolu jauniešiem, sniedzot viņiem informāciju par to – kas ir pilsoniskums, pilsoniskā sabiedrība, diskutējot ar viņiem par šīm tēmām un realizējot kopā ar viņiem nelielas pašu izplānotas iniciatīvas. Projekta ietvaros attīstījām arī jauniešu brīvprātīgo darbu – pavisam 88 jaunieši piedalījās mūsu ikgadējā akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu” (kas, starp citu, notiks arī šogad augusta pēdējā nedēļā!) un akcijā “100 minūtes brīvprātības savai pilsētai/novadam”. Devām jauniešiem iespēju arī uzzināt, kas ir sociālais uzņēmums, kā arī gūt priekšstatu par tā dibināšanas iespējām. 

Vai šīgada projekts ir iepriekšējā turpinājums? 

Tā kā arī šajā projektā turpināsim darbu ar jauniešiem, klātienē tiekoties, veicinot viņu pilsonisko aktivitāti un iedrošinot realizēt viņu iniciatīvas, varam teikt, ka jā – šis projekts ir kā turpinājums jau aizsāktajam darbam ar Vidusdaugavas reģiona jauniešiem.Tomēr šogad esam nolēmuši ar jauniešiem strādāt vēl inovatīvāk un praktiskāk, piedāvājot jauniešiem pārbaudīt – kāds spēks viņos slēpjas? Jau augustā kopā ar vairāku Vidusdaugavas reģiona pašvaldību pārstāvjiem tiks uzsākts intensīvs sagatavošanās darbs pie socioloģiskā eksperimenta – akcijas. Tās nosaukums ir mazliet provocējošs ar apgalvojumu “Jauniešos ir spēks!” – tad nu pārbaudīsim – vai tā tiešām ir? 

Kādas vēl inovācijas tiek plānotas šīgada darbam ar jauniešiem? 

Pirms iet pie inovācijām, bija skaidrs, ka jāapkopo pašvaldību visai atšķirīgā pieredze darbā ar jauniešiem. Tāpēc jūnijā jau ir notikusi pirmā jaunatnes darbinieku tikšanās, kurā piedalījās 7 Vidusdaugavas reģiona pašvaldību pārstāvji. Iepazināmies, diskutējām un noskaidrojām – kāds izskatās darbs ar jauniešiem, kāda ir situācija katrā no pašvaldībām. Tas bija svarīgi, jo projekta iecere ir izveidot jaunatnes darbinieku un aktīvāko jauniešu sadarbības tīklu, un jau šogad ar dažiem no tā dalībniekiem kopā izstrādāt jauniešu projektu. Būtu brīnišķīgi, ja nākotnē šādi kopīgi izstrādāti projekti varētu kļūt par tradīciju. Plānojam arī pieredzes apmaiņas pasākumu vairāku pašvaldību aktīvākajiem jauniešiem. Es uzskatu, ka jaunatnes darbs vēl tikai cenšas iegūt savu prestižu Latvijā, tai skaitā – mums tuvējās un mūsu pašvaldībā. Ne visur iet gludi.

Saprotu, ka akcija “Jauniešos ir spēks” būs vairākās pašvaldībās, bet vai tā visur notiks vienādi? 

Nē, katras pašvaldības jaunieši tiks aicināti uz radošumu, savu ideju radīšanu, jo, kā zināms, katrā no mums visvairāk spēka ir tad, kad jārealizē pašiem tīkamas idejas. Pārbaudīt – vai jauniešos tiešām ir spēks – to var dažādi. Šeit ir radošais moments, ko mēs kā projekta realizētāji sagaidām no pašiem jauniešiem. Turklāt mēs ne vienmēr ideāli pārzinām pašvaldību situācijas. Biedrības devums būs konsultēt jauniešus, lai akcija tiešām izdotos un sniegtu viņiem, savā ziņā arī pašvaldību administrācijām un iedzīvotājiem, protams, arī mums, atbildes – cik nopietni mēs šodien jauniešus uztveram, cik esam gatavi atbalstīt viņos esošo enerģiju, reizēm arī mazliet neprātīgas un izaicinošas ieceres, vai arī būt gatavi tās virzīt racionālākā gultnē. To varētu nosaukt par interesi – kāda Latvija mūs sagaida nākotnē? 

Kā pašvaldības un pārējie iedzīvotāji uzzinās, ka šādas akcijas notiek? 

Mēs, protams, konsultēsim jauniešus – kā visefektīvāk informācijai par šo iniciatīvu realizēšanu palīdzēt sasniegt iedzīvotājus. Tomēr eksperimenta mērķis ir arī sniegt praktisku pieredzi jauniešiem šādu pasākumu organizēšanā. Informācija par akcijas realizēšanu kādā no pašvaldībām noteikti būs pieejama arī mūsu biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos.

Kas notiks pēc akcijas? 

Apkoposim iegūto pieredzi un darīsim to publisku, lai par to uzzina pēc iespējas vairāk aktīvo Vidusdaugavas reģiona jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto.

Protams, mums kā biedrībai šī pieredze ļoti interesē. Šobrīd jauniešiem ir daudz iespēju attīstīt dažāda apjoma projektus gan Latvijā, gan Eiropā, saņemot tiem nepieciešamo finansējumu. Arī par to vēlamies stāstīt jauniešiem. Joprojām ir bieži dzirdams, ka neko nevar izdarīt, jo trūkst naudas. Mums gribētos teikt, ka nav zināšanu – kā šo finansējumu iegūt. Protams, jābūt arī gataviem ieguldīt savu darbu gan finansējuma pieprasīšanā, projekta rakstīšanā, gan iecerētā realizēšanā. Uzskatu, ka šodien jauniešiem ir ļoti daudz iespēju, savukārt mums biedrībā ir zināšanas – kur tās ir, kas jādara, lai šīs iespējas padarītu reālas, kā arī, protams, pieredze šo iespēju īstenošanā. 

Kad projekts noslēgsies? 

Šī gada oktobra beigās – līdz tam visam jābūt paveiktam. Šobrīd plānojam, gatavojamies, ļaujam lielākajai daļai jauniešu baudīt vasaru, bet jau augusta otrajā pusē skolu jaunieši atgriezīsies mācību ritmā, tad uzsāksies aktīvākā realizēšanas fāze.
 
Vai jaunieši ir atsaucīgi piedalīties šādos projektos? Un jaunatnes darbinieki? 

Jauniešiem ideju netrūkst, taču nereti viņiem trūkst kāda, kurš iedrošina un palīdz noticēt, ka tās ir realizējamas, vai parāda, ka realizēšanas ceļš nav tik sarežģīts, kā šķitis. Pēc savas darba pieredzes varu teikt, ka jaunieši kādam, kurš gatavs viņus uzklausīt, atbild pietiekami atsaucīgi un ir gatavi iesaistīties. Arī aktīvie jaunatnes darbinieki parasti, domājot par viņu jauniešu lokam pieejamo iespēju daudzveidību, labprāt sadarbojas.

Vai pašai ir gandarījums, realizējot šāda veida aktivitātes? 

Strādājot ar jauniešiem dažādos projektos, ne vienmēr atrodas laiks pēc darba izdarīšanas apsēsties un pareflektēt par paveikto, pašai novērtēt izdarīto un ko tas sniedzis sabiedrībai. Īsto gandarījumu sajūtu brīžos, kad ik pa laikam pie manis pēc konsultācijas vai palīdzības izvēlas vērsties jaunieši un jaunatnes darbinieki, ar kuriem esam iepriekš sadarbojušies vai kuri pamanījuši mūsu nerimstošos centienus aktivizēt darbu ar jauniešiem. 

Ko tu novēlētu pati sev, biedrībai, pašvaldībām? 

Kā sev, tā arī biedrībai un pašvaldībām es novēlētu ikdienas darba ritmā regulāri atrast laiku domās izkāpt no bildes, lai ieraudzītu pilnīgu attēlu, un novērtētu savu paveikto – ko tu esi izdarījis, ar ko tu lepojies, ko vajadzētu darīt, lai nākotnē tu varētu lepoties vēl vairāk?

Lai veicas un izdodas! 

Paldies!

Ar projekta “Vairāk Latvijas” jaunatnes aktivitāšu koordinatori E.Elksnīti sarunājās biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Kūlīte.

Atstājiet komentāru