2020.gada 21. janvāris

Agne, Agnese, Agnija

Darbību uzsācis sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” Sociālās rehabilitācijas centrs

Darbību uzsācis sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” Sociālās rehabilitācijas centrs

Jēkabpilī, Palejas ielā 9-18, savu darbību ir uzsācis Sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” Sociālās rehabilitācijas centrs.  Tas ir reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  Centrs nodrošinās profesionālu sociāla darbinieka un rehabilitācijas speciālistu, tajā skaitā psihologa, logopēda, audiologopēda, fizioterapeita, sociālā darbinieka  u.c. speciālistu palīdzību, nodrošinot personām iespēju saņemt individuālu palīdzību ar mērķi stabilizēt pakalpojuma saņēmēja psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai.

Sociālās rehabilitācijas centrs sniedz palīdzību arī  personām ar funkcionāliem un garīgiem traucējumiem,  personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, kā arī vardarbībā cietušajām pilngadīgām personām. Vairāk informācijas mājaslapā www.domusatbalsts.lv vai zvanot uz tālruni 24775788.

Sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” dibinātājs ir Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība „DOMUS”. Uzņēmums nodibināts 2018.gada 25.aprīlī ar mērķi veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību. Uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un tā saimnieciskā darbība veiks labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, sniedzot sociālos pakalpojumus un veicinot  iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanu.

Lidija Jansone,
SIA „DOMUS ATBALSTS” valdes locekle   

Atstājiet komentāru