2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Zemgales NVO Centra izsludinātajā NVO projektu programmā atbalstīta virkne jēkabpiliešu projektu

Zemgales NVO Centra izsludinātajā NVO projektu programmā atbalstīta virkne jēkabpiliešu projektu

Šogad Zemgales NVO Centra izsludinātajā NVO projektu programmā atbalstu savu ideju realizēšanai ieguva 18 biedrības. Katrā jomā tika atbalstīti 6 projekti. Kopā līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) tika saņemti 34 projektu pieteikumi – 15 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti; 10 starpkultūru dialoga projekti; 9 mazākumtautību iniciatīvu projekti. Pavisam kopā pieprasīti 63 671,87 EUR, savukārt konkursam pieejami 24 000 EUR – katrā jomā 8 000 EUR.

Atbalstu guvuši virkne Jēkabpils un apkārtējo novadu biedrību iesniegtie projekti.

Biedrība "Jēkabpils mantojums" ieguvusi 1400 eiro projekta "Stipra Dzimta – stipra Valsts”"realizēšanai. Projekta mērķis: caur dzimtu vēsturi veicināt valsts vēstures izpēti un saglabāšanu, veidot piederības sajūtu vietai un valstij. Plānotās aktivitātes: 6 semināri dzimtu pētīšanā. Semināri tiks rīkoti 6 dažādās Zemgales pilsētās. Tie sniegs zināšanas par pētniecības resursiem un metodoloģiju. Dalībniekiem tiks izsniegti sagatavotie metodiskie materiāli. Facebook lapas "dzimtaspetnieciba" izveidošana problēmu apspriešanai, domu, pieredzes apmaiņai, kā arī konsultāciju saņemšanai.

Biedrība "Vides un tūrisma klubs "Sēlija"" ieguvusi 1400 eiro projekta "Kur diži koki – dižiem cilvēkiem augt" realizēšanai. Projekta mērķis: caur dabas izziņas procesu veidota sabiedrības izpratne par dabas unikalitāti un kultūrvēsturisko vērtību, iedzīvotāju piederības sajūta savam novadam, lokālpatriotisms un plašai sabiedrībai nodrošināta informācijas pieejamība par unikālajiem dabas objektiem. Plānotās aktivitātes: Ekspedīcijas dižkoku meklēšanai. Sabiedriskais dižkoku monitorings; Paraugdemonstrējums un konsultācijas dižkoku kopšanai; Lielgājiens – dižkoku popularizēšanai; Brīvprātīgo Flashmob akcija slēgtās Sēlpils skolas koku un cilvēku godināšanai; Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saukas Dabas parku; Stenda uzstādīšana Jaunsēlpilī, kur vislielākā dižkoku (Svētvietu) koncentrācija Sēlpils pagastā.

Biedrība "Jēkabpils Pensionāru apvienība "Sasaiste"" ieguvusi 1800 eiro projekta "Vienoti daudzveidībā" realizēšanai. Projekta mērķis: veicināt savstarpējās izpratnes veidošanos, saliedētību un starpkultūru dialogu, aktivizēt iedzīvotāju dalību Saeimas vēlēšanās, tādejādi stiprinot piederības izjūtu Latvijai. Plānotās aktivitātes: Talka; Radošās darbnīcas "Lietu otrais mūžs"; peoniju svētku apmeklējums; Annas dienas pasākums; Tikšanās ar Zemgales apgabala Saeimas deputātu kandidātiem; Rudens veltes dažādu tautu virtuvē – mājsaimnieču(ku) saiets.

Biedrība "Rodņik" ieguvusi 1200 eiro projekta "Slāvu etnisko kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana mazākumtautību integrēšanai sabiedrībā" realizēšanai. Projekta mērķis: veicināt slāvu tautu kultūras attīstību un etniskās identitātes stiprināšanu, ka arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību, pašiniciatīvu Jelgavas novadu pagastu sabiedriskajā dzīvē, akcentējot pašdarbības kolektīvu nozīmi dažādu tautu vienotības un integrācijas veicināšanā, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi. Plānotās aktivitātes: 5 praktiskās nodarbības, kuru rezultātā tiks izgatavotas slāvu tautas tērpu galvassegas un krekla rotājumi; 2 koncerta pasākumi, kuros apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Slāvu sadzīves tradīciju ansambļa "Raduga" darbību, kolektīva tradīcijām, tiks piedāvāts iepazīties ar slāvu vakarēšanas tradīcijām, iemācīties dejot apļa dejas, iepazīties ar tradicionālam rotaļām.

Biedrība " Jēkabpils Baltkrievu biedrība ''Spatkanne''"ieguvusi 1500 eiro projekta "Veidojam, dziedam – Latvijas simtgadei" realizēšanai. Projekta mērķis: veicināt kultūras dialogu starp Jēkabpils pilsētā un apkārtnē pārstāvētām mazākumtautību un latviešu, kā pamatnācijas dažāda vecuma pārstāvjiem, stiprināt starpnacionālas un starppaaudžu attiecības. Izzināt un saglabāt savu un citu tautību tradīcijas, runājot par valodu, garīgam un kultūras vērtībām, saglabājot savu nacionālo identitāti. Plānotās aktivitātes: 3 baltkrievu un latviešu tautu pasākumi/aktivitātes: Tautas tērpa izstāde -koncerts, Tautas tērpā svētki, Brīvdabas koncerts "Kartupeļu vakarēšanas". Radošo mācību cikls "Gribam veidot", kuru ietvaros tiks organizētas 3 radošās darbnīcas tautas rakstu un citu tradīciju iepazīšanai, Iesaistot skolniekus un sabiedrību. Rezultātā tiks izveidotas 18 baltkrievu tautas tērpā daļas, - svārki, vestes vai bikses. Izveidot Piemiņas kalendāru "Jēkabpils tautas Latvijas simtgadē".

Jēkabpils poļu biedrība "RODACY" ieguvusi 1000 eiro projekta "”Latvija ikvienam”"realizēšanai. Projekta mērķis: iesaistīt vietējos Jēkabpils iedzīvotājus – dažādu tautību pārstāvjus, aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību, kā arī veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību. Plānotās aktivitātes: Koncerts par godu simtgades jubilejai un poļu virtuves prezentēšana – degustēšanas galds koncerta dienas beigās. Seminārs – poļu kultūras iepazīšana. Zemgales reģiona tradīciju popularizēšana un saglabāšana, dažādu tautu saliedēšana. Koku stādīšana par godu Latvijas 100-gadei. Poļu filmu demonstrēšana. Mājas lapas www.rodacy.lv uzlabošana kvalitatīvai materiālu ievietošanai un publicitātes veicināšanai.

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-2/2)

 • Guest
  02.07.2018 18:37
  Mikanovskai:
  Nerakstiet galīgas muļķības, te salaisti kopā divi dažādi projektu organizatori - viens ir Zemgales kultūras programma, ko organizē plānošanas reģions, otrs - ko organizē Zemgales NVO centrs. Kā tādu sviestu vispār var publicēt?

  Nu un, guva atbalstu visus un labi
 • Mikanovskai
  02.07.2018 18:37
  Nerakstiet galīgas muļķības, te salaisti kopā divi dažādi projektu organizatori - viens ir Zemgales kultūras programma, ko organizē plānošanas reģions, otrs - ko organizē Zemgales NVO centrs. Kā tādu sviestu vispār var publicēt?

Atstājiet komentāru