2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2. maija līdz 1.jūnijam aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam, atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Nolikumā noteiktas vairākas projektu mērķu prioritātes: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana.

Atbilstoši nolikumam, viena projekta realizācijai pašvaldība var piešķir finansējumu ne vairāk 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu ne vairāk kā divu projektu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā. Projekti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju NVO un ar norādi “NVO projektu konkursam”. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa: “Paldies aktīvajām organizācijām, kuras jau uzsākušas projektu īstenošanu, iegūstot pašvaldības finansējumu pirmajā projektu konkursā šī gada sākumā. Aicinu nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un ar inovatīvām un lieliskām idejām pieteikt nākamos projektus konkursā jau no 2.maija!”

Šogad šī ir jau otrā reize, kad tiek izsludināts projektu konkurss. Pirmajā projektu konkursā, kas bija izsludināts gada sākumā, tika atbalstīti 12 biedrību projekti, kopējā summa 11 665,- eiro. Kopējā budžetā atvēlētā summa NVO projektiem, atbilstoši nolikumam “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” ir 20 000 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru