2020.gada 20. janvāris

Aļģirds, Aļģis, Oļģerts, Orests

"Latvenergo" ziedojumu sociālajā jomā 150 000 eiro apmērā sadalīs 10 biedrībām

"Latvenergo" ziedojumu sociālajā jomā 150 000 eiro apmērā sadalīs 10 biedrībām

Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālajai jomai 150 000 eiro apmērā sadalīts 10 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas, informē fonda "Ziedot.lv" komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne.

Kopumā konkursā tika saņemti 136 pieteikumi par summu 2 112 000 eiro. Iesniegto projektu vajadzības 14 reizes pārsniedza summu, kas pieejama. Pieprasījums norāda lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā, uzsvēra Ošāne.

2017.gada jūlijā "Latvenergo" un fonds "Ziedot.lv" noslēdza nodomu protokolu par sociālo atbalstu sabiedrības dzīves kvalitātes celšanai un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, "Latvenergo" ziedoja 150 000 eiro sociālās palīdzības veicināšanai Latvijā.

"Latvenergo" sociālas jomas projektu konkursā finansējums piešķirts 10 biedrībām un nodibinājumiem.

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" saņems 35 000 eiro. Projekts sniegs atbalsta pasākumus ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām. Tiks nodrošināts specializēto auklīšu dienests bērniem ar īpašām vajadzībām vairāk nekā 3000 stundu apjomā ģimenēm visā Latvijā.

Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" saņems 25 000 eiro. Projektā 175 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām tiks iesaistīti integratīvā mākslas festivāla "Nāc līdzās!" aktivitātēs un noslēguma sarīkojumā, sniedzot iespēju attīstīt šīs mērķgrupas talantus un iepazīstinot plašāku sabiedrību ar bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām radošajām spējām.

Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" saņems 21 700 eiro. Iniciatīva "Lielas rūpes par mazajiem" nodrošinās 54 bērniem no bērnu namiem u.c. institūcijām aprūpētāju Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Torņakalna novietnē. Bērnu namu un citu institūciju bērni visbiežāk nonāk slimnīcā vieni paši, bez aprūpes personas. Projekts par atlīdzību algos četrus bērnu aprūpētājus, kas BKUS bērniem bez aprūpes personas nodrošinās nedalītu uzmanību, aprūpi un drošības sajūtu.

Biedrība "Oranžais Stars" saņems 18 790 eiro. Projekts nodrošinās psihosociālo atbalstu līdz pat 360 ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām visā Latvijā, organizēs valsts neapmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, dažādus pasākumus ģimenēm.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" saņems 16 300 eiro. Projekts "Darboties prieks 2018" sniegs iespēju 150 Dobeles novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes locekļiem un citām atbalstošām personām, saņemt iespēju uzturēties drošā un pielāgotā vidē (mācību virtuves ierīkošana), piedalīties radošajās aktivitātēs, ierīkot darba terapiju un citas aktivitātes.

Biedrība "Brīnummāja" saņems 11 784,90 eiro. Projekta ietvaros 65 bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, vieglu un vidēju garīgo atpalicību, hiperaktivitātes sindromu, runas attīstības traucējumiem un uzvedības traucējumiem saņems bezmaksas 90 "Marte Meo" un 140 "TOMATIS" terapijas. Projekta ietvaros tiks apmācīti speciālisti, kas ir biedrības biedri, un iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

Alianse "Latvija bez bāreņiem" saņems 11 703 eiro. Mentoringa programma "Viena cerība", nodrošinās 30 bērnus no bērnu namiem ar individuālu mentoru, kurš ilgtermiņā reizi nedēļā brīvprātīgi pavadīs laiku ar bērnu, sagatavos patstāvīgai dzīvei, veidos stabilas ilgtermiņa attiecības, palīdzēs noteikt un sasniegt bērna individuālus mērķus un pats svarīgākais - apmierinās bērnu vajadzību pēc individuālām attiecībām ar tuvu pieaugušo.

Biedrība "Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma"" saņems 4200 eiro. Projekts "Kusties brīvi" dos iespēju 50 Jēkabpils, Aizkraukles, Kokneses, Krustpils, Neretas, Preiļu un Salas novada personām ar īpašām vajadzībām apmeklēt fizioterapeita nodarbības. Nodarbību mērķis ir uzlabot cilvēku locītavu kustību apjomu, nostiprināt muskuļu korseti, uzlabot lokanību un koordināciju, muskuļu, elpošanas funkciju, līdzsvara izjūtu.

Biedrība "Zvannieku mājas" saņems 3302,10 eiro. Projekta ietvaros tiks iekārtota Montesori terapijas istaba līdz pat 100 bērniem ar invaliditāti, ar uzmanības, uzvedības vai citiem traucējumiem, tādējādi tiks nodrošināta alternatīva iespēja mācīties, izmantojot Montesori izstrādātos mācību un attīstības materiālus, lai veicinātu bērnu patstāvību un attīstību.

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība saņems 2220 eiro. Projekts sniegs atbalstu līdz pat 47 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Balvu novadā, organizējot regulāras radošās nodarbības, attīstot radošās prasmes un veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Sadalītais ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, vairāki projekti tiks īstenoti Rīgā, Balvos, Dobelē, Cēsīs un Jēkabpilī. Piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem, kuri īstenos projektus, būs pieejams no 2018.gada 1.februāra.

Lai "Latvenergo" ziedojumu sadale būtu maksimāli godīga un caurskatāma, par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padome, kas koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanai.

Atstājiet komentāru