2020.gada 23. februāris

Almants, Haralds

Uzsāk sadarbību Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izveidošanai

Uzsāk sadarbību Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izveidošanai

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” PROJEKTS “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” Līguma Nr. 2-25/44 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Ar darba grupas sanāksmi novembra beigās tika uzsākts biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atbalstītais projekts “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”.

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošana starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā.

Biedrības realizētā projekta “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” realizēšana paredz trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumu veidošanu Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmju organizēšanu, lai pilnveidotu un virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. – 2024.gadam.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi politiķu un dažāda līmeņa lēmumu pieņēmēju tikšanos “Kafija ar politiķi” formātā, kur, tiekoties jauniešiem un politikas veidošanas pārstāvjiem, tiek apspriestas jauniešiem un vietējai kopienai svarīgas problēmas un izstrādāti dažāda veida risinājumi.

Šobrīd tikšanās tiek veidotas visā Latvijā ar mērķi izstrādāt nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Jēkabpilī tiks risināti arī vietējās jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas jautājumi.

Projektu finansē Latvijas valsts, administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

Agita Pleiko

Jēkabpils NVO resursu centrs

Projekta vadītāja

Atstājiet komentāru