2020.gada 6. jūlijs

Anrijs, Arkādijs

Aicina aizpildīt Anketu

Aicina aizpildīt Anketu

AIZPILDI ANKETU
par ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi bērniem!

 

Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija „Biedrības kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”” Zemgales NVO 2015.gada projektu programmas ietvaros realizētās iniciatīvas “Iesildi sirdi” ietvaros ir izstrādājusi ANKETU sabiedrības viedokļa izzināšanai par LR Labklājības ministrijas ieceres - pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumu projektu.


Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”, pētot iedzīvotāju motivāciju un informētību par audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņa, adoptētāja, ģimenes atbalsta personas pienākumiem un plānoto deinstitucionalizācijas procesu, vēlas uzzināt Jūsu viedokli par ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi bērniem un LŪDZ AIZPILDĪT ANKETU TIEŠSAISTĒ: http://goo.gl/forms/0H2teWbFxo


Anketa elektroniskā veidā pieejama arī biedrības KPK “Tilts” mājas lapā www.tilts.te.lv.


Anketa nesatur personas datus identificējošus jautājumus - tā ir anonīma.


Doto atbilžu varianti ar vietām savam viedoklim atbilstošā iezīmēšanai no Jūsu laika aizņems vien dažas minūtes, bet speciālistiem ļaus izdarīt būtiskus secinājumus par to, cik informēta ir sabiedrība par bez vecāku gādības palikušo bērnu stāvokli Latvijā, kā arī veidot rekomendācijas par ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi bērniem.

Atstājiet komentāru