2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Noslēdz pēcpusdienas skoliņu pirmo etapu projektā „Aicināts dzīvē!”

Noslēdz pēcpusdienas skoliņu pirmo etapu projektā „Aicināts dzīvē!”

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” noslēdz Pēcpusdienas skoliņu pirmo etapu projektā „Aicināts dzīvē!” un plāno turpmākās aktivitātes.

 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” realizē projektu „Aicināts dzīvē!”, kura mērķis – attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū.

 


Biedrība no oktobra līdz martam realizēja „Aicināts dzīvē!” pēcpusdienas pašattīstības skoliņu aktivitātes – digitālo radošo prasmju attīstīšana un pilnveidošana, sporta aktivitāšu organizēšana (peldēšanas nodarbības), mākslas un mūsdienu dejas jaunrades prasmju attīstība, dažādu ikdienas prasmju pilnveidošana. „Aicināts dzīvē!” aktivitātes kļuva plaši apmeklētas un bērnu iemīļotas. Pēcpusdienas skoliņas nodarbības tiks atsāktas 2015.gada oktobrī.

 


Biedrība pateicas visiem projektā iesaistītajiem Pašattīstības skoliņu darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas palīdzēja šo aktivitāti noorganizēt ne tikai projekta prasībām atbilstošā līmenī, bet veltīja šim darbam daļu sava brīvā laika, sirdssiltuma, spēku un veselības – paldies viņiem!

 


Sešu mēnešu ilgušās Pēcpusdienas skoliņu aktivitātes nomaina Izbraukuma praktikumi, kuru galvenais mērķis ir iepazīstināt dažādiem sociālās atstumtības riskiem potenciāli pakļautus Vidusdaugavas reģiona jauniešus ar izglītības iespējām, ko sniedz Latvijas arodskolas, tās apmeklējot klātienē.
Savukārt vasaras periodā tiks organizētas divas Diennakts nometnes ģimenēm ar bērniem, lai labāk izprastu un risinātu paaudžu problēmjautajumus. Viena nometne tiks organizēta Jēkabpilī, otra – pie Liepājas.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

 


Informāciju sagatavoja
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs”
Projekta „Aicināts dzīvē!”
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Klūga

Atstājiet komentāru