2021.gada 25. jūlijs

Jēkabs, žaklīna

Iestājoties karstākam un sausākam laikam, ugunsbīstamība mežos palielinās

Iestājoties karstākam un sausākam periodam, ugunsbīstamība Latvijas mežos palielinās. Vairums meža ugunsgrēku izceļas līdz galam nenodzēstu ugunskuru dēļ, liecina Valsts meža dienesta apkopotā statistika. Atrodoties mežos un purvos vasarā, spēkā ir vairāki aizliegumi, t.sk., aizliegums kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, informē Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Vilcāne.

Galvenais iemesls meža ugunsgrēkiem joprojām ir cilvēku apzināta vai neapzināta rīcība, bezatbildība vai neuzmanīga rīcība ar uguni. Līdz galam nenodzēsti ugunskuri ir visbiežākais meža aizdegšanās iemesls.

Šogad jau bijuši vairāki gadījumi, kad bez uzraudzības atstāti ugunskuri izraisīja meža ugunsgrēkus, uzsver Valsts meža dienesta (VMD) Meža un vides aizsardzības daļa vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis. Piemēram, maijā Talsu novada Ģibuļu pagastā lauka vidū tika dedzinātas ciršanas atliekas un atstāti apmēram 10 ugunskuri bez uzraudzības. Uguns pa rugājiem iegāja mežā, kā rezultātā izdega mežs 1,27 ha platībā. Savukārt jūnijā mežā netālu no Mērsraga atpūtnieki jūrmalas kāpā sakūra ugunskuru un atstāja to bez uzraudzības. Rezultātā izdega mežs 0,44 ha platībā.

No šī gada sākuma līdz 17. jūnijam VMD reģistrēti 222 meža ugunsgrēki ar izdegušo meža zemes platību 227,4 ha, no tiem jaunaudzes degušas 85,9 ha platībā.
VMD atgādina, ka ugunsnedrošajā laikposmā, mežos kurināt ugunskurus drīkst tikai tam paredzētās un īpaši iekārtotās vietās, un tos bez uzraudzības atstāt nedrīkst. Dodoties projām, ugunskura vietu jānodzēš ar ūdeni, smiltīm vai smalku granti, un atstāt to drīkst tikai tad, kad ugunskurs vairs pilnīgi nemaz nekūp. Tāpat, dodoties projām, atpūtas laikā radušos atkritumus jāņem līdzi vai jāatstāj atpūtas vietā tam paredzētajās atkritumu urnās. Arī nevērīgi izmesti atkritumi var kļūt par iemeslu ugunsgrēkam.

Tāpat, uzturoties mežā un purvā ugunsnedrošajā periodā, ir aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Ja mežs aizdegas ugunskura kurināšanas rezultātā, to uz reiz jāmēģina nodzēst, sitot liesmas ar zariem vai segu. Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties jābrīdina citi un jāatstāj ugunsgrēka vieta. Perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam jādodas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu. Ja aiziet no uguns nav iespējams, un tuvumā ir ūdens, tad jāiegremdējas tajā vai jāapsedzas ar samitrinātām drēbēm. Atrodoties meža laukumiņā, jānoliecas pēc iespējas tuvāk zemei, kur gaiss ir mazāk sadūmots. Nokļūstot drošā vietā, jāpaziņo par meža ugunsgrēku, zvanot uz 112.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Atstājiet komentāru